Relay bán dẫn SSR Fotek

-5%
-5%
343 | 0

Bộ bán dẫn Fotek SSR-F-25DA

376,647₫   396,471₫
-5%
255 | 0

Rơle bán dẫn Fotek SSR-25DA

188,883₫   198,824₫
-5%
242 | 0

Bộ bán dẫn 3 pha Fotek ESR-100AA-H

2,425,294₫   2,552,941₫
-5%
220 | 0

Bộ bán dẫn 3 pha Fotek LSR-80DA

2,287,824₫   2,408,235₫
-5%
218 | 0

Bộ bán dẫn 3 pha Fotek ESR-60DA-H

1,287,529₫   1,355,294₫
-5%
214 | 0

Bộ bán dẫn 3 pha Fotek LSR-40AA

1,475,294₫   1,552,941₫
-5%
209 | 0

Rờ Le Bán Dẫn FOTEK TSR-40DA-H

1,020,412₫   1,074,118₫
-5%
202 | 0

Bộ bán dẫn 3 pha Fotek ESR-100DA-H

2,116,824₫   2,228,235₫