Showing all 29 results

3,380,000
3,070,000
3,300,000
3,630,000
3,320,000
3,480,000
4,090,000
3,840,000
3,820,000
4,430,000
4,350,000
5,010,000
5,170,000
5,010,000
5,170,000
7,500,000
7,270,000
8,390,000
7,940,000
15,400,000
13,800,000
17,770,000
15,020,000
20,470,000
17,830,000
24,290,000
19,360,000

Biến tần dùng cho băng tải vừa và nhỏ

Màn hình dùng cho biến tần IG5A KPD-IG5A-1M

483,000

Biến tần dùng cho băng tải vừa và nhỏ

Màn hình dùng cho biến tần IG5A KPD-IG5A-2M

574,000