SF AND SF+ OIL-FREE SCROLL COMPRESSORS

Dung lượng FAD l/s

1,9 l/s – 40,8 l/s
Áp suất làm việc

8 bar(e) – 10 bar(e)
Công suất động cơ đã lắp

1,5 kW – 22 kW
Dung lượng FAD m³/min

0,11 m³/min – 2,45 m³/min
Liên hệ:

Email: [email protected] – Hotline: 0901 83 82 84

Xem thêm thông tin tại www.maykhinen.vn