Relay loại lớn RH2B-ULAC220

Relay kiếng Idec

8 chân dẹp lớn, có đèn

Điện áp 220VAC