Relay 2 cực RU2S-D24

85,000

Relay kiếng Idec

8 chân dẹp, có đèn

Điện áp 12-24VDC