Ống hơi TPC Ø 8 ST0805-(B,BU,Y,C)

13,000

Ống hơi TPC Ø 8 ST0805-(B,BU,Y,C)