Ống hơi TPC Ø 12 JST1208-(B,BU,Y,C)

26,000

Ống hơi TPC Ø 12 JST1208-(B,BU,Y,C)