Oil-lubricated screw compressors GA (VSD⁺)

Dung lượng FAD l/s

8,4 l/s – 1 410 l/s
Áp suất làm việc

7,5 bar(e) – 13 bar(e)
Công suất động cơ đã lắp

5 kW – 500 kW
Dung lượng FAD

30,2 m³/h – 5 076 m³/h
Downloads Catalogue
GA 5,5 – 11 kW4.8 MB, PDF
GA 7-37 VSD+ (English)4 MB, PDF
GA 37l-110VSD+ (English)4 MB, PDF
GA 11⁺ – 30 Datasheet (50 Hz Model)133.6 KB, PDF
GA 11⁺ – 30 Datasheet (60 Hz Model)133.6 KB, PDF
GA 90+ – 160 (VSD+)_EN.pdf3.1 MB, PDF
GA 90+-160 & GA 110-160 VSD3 MB, PDF
GA 160+-315 (VSD)4.8 MB, PDF
GA 355-900
Liên hệ:

Email: [email protected] – Hotline: 0901 83 82 84

Xem thêm thông tin tại www.maykhinen.vn