Nối ống T phi 10 GPUT1000

22,000

Nối ống T

ba đầu ống

phi 10

Mã: GPUT1000 Danh mục: