MÁY NÉN TRỤC VÍT BÔI TRƠN BẰNG DẦU G (VSD) & GX

Dung lượng FAD l/s

4 l/s – 60,2 l/s
Áp suất làm việc

7,4 bar(e) – 13 bar(e)
Công suất động cơ đã lắp

2,2 kW – 22 kW
Dung lượng FAD

14,4 m³/h – 119,3 m³/h
Catalogue
G-GX

G15L-22 English

G 110-250 & G 160 VSD

Liên hệ:

Email: [email protected] – Hotline: 0901 83 82 84

Xem thêm thông tin tại www.maykhinen.vn