MÁY NÉN PÍT-TÔNG KHÔNG DẦU GỌN NHẸ LFX

Dung lượng FAD l/s

1,02 l/s – 2,53 l/s

Dung lượng FAD

0,06 m³/h – 0,12 m³/h

Áp suất làm việc

0 bar(e) – 0 bar(e)

Công suất động cơ đã lắp

0,55 kW – 1,5 kW

Liên hệ:

Email: [email protected] – Hotline: 0901 83 82 84

Xem thêm thông tin tại www.maykhinen.vn