MÁY NÉN PÍT-TÔNG KHÔNG DẦU AUTOMAN

Dung lượng FAD l/s

1,4 l/s – 3,2 l/s
Dung lượng FAD

4,92 m³/h – 11,55 m³/h
Áp suất làm việc

0 bar(e) – 0 bar(e)
Công suất động cơ đã lắp

0,75 kW – 1,5 kW
Dung lượng FAD m³/min

0 m³/min – 0 m³/min
Liên hệ:

Email: [email protected] – Hotline: 0901 83 82 84

Xem thêm thông tin tại www.maykhinen.vn