MÁY NÉN PÍT-TÔNG BÔI TRƠN BẰNG DẦU AUTOMAN

Dung lượng FAD l/s 1,7 l/s – 12,9 l/s

Áp suất làm việc 0 bar(e) – 0 bar(e)

Công suất động cơ đã lắp 1,5 kW – 8,1 kW

Dung lượng FAD 6,1 m³/h – 46,72 m³/h

**Liên hệ:

Email: [email protected] – Hotline: 0901 83 82 84

Xem thêm thông tin tại www.maykhinen.vn