MÁY NÉN PÍT-TÔNG BẰNG GANG LS & LP

Dung lượng FAD l/s
0 l/s – 0 l/s
Áp suất làm việc
6,89 bar(e) – 12,07 bar(e)
Công suất động cơ đã lắp
3,73 kW – 11,19 kW
Dung lượng FAD
29,2 m³/h – 185,06 m³/h

Liên hệ:
Email: [email protected] – Hotline: 0901 83 82 84
Xem thêm thông tin tại www.maykhinen.vn