MÁY NÉN LY TÂM TRUYỀN ĐỘNG CAO TỐC KHÔNG DẦU ZH 350 +

Dung lượng FAD l/s

700 l/s – 1 100 l/s
Dung lượng FAD

2 520 m³/h – 3 960 m³/h
Áp suất làm việc

7 bar(e) – 7 bar(e)
Công suất động cơ đã lắp

350 kW – 350 kW
Dung lượng FAD m³/min

0 m³/min – 0 m³/min
Liên hệ:
Email: [email protected] – Hotline: 0901 83 82 84
Xem thêm thông tin tại www.maykhinen.vn