MÁY NÉN KHÔNG DẦU CAO CẤP LZ

Dung lượng FAD l/s

11,1 l/s – 31 l/s
Dung lượng FAD

39,6 m³/h – 111,6 m³/h
Áp suất làm việc

2 bar(e) – 10 bar(e)
Công suất động cơ đã lắp

5 kW – 15 kW
Dung lượng FAD m³/min

0,66 m³/min – 1,86 m³/min
Liên hệ:

Email: maynenkhi@hanmyviet.com – Hotline: 0901 83 82 84

Xem thêm thông tin tại www.maykhinen.vn