MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT ÁP SUẤT TRUNG KHÔNG DẦU VỚI MÁY BƠM PÍT-TÔNG ÁP SUẤT CAO ZD (VSD)

hông số kỹ thuật
Dung lượng FAD l/s

221 l/s – 1 127 l/s
Dung lượng FAD

796 m³/h – 4 057 m³/h
Áp suất làm việc

25 bar(e) – 42 bar(e)
Công suất động cơ đã lắp

155 kW – 815 kW
Liên hệ:

Email: [email protected] – Hotline: 0901 83 82 84
Xem thêm thông tin tại www.maykhinen.vn