MÁY NÉN DÀNH CHO MÁY TẠO TUYẾT VÀ NGÀNH LÀM TUYẾT NHÂN TẠO

Dung lượng FAD l/s

2,1 l/s – 37,2 l/s
Áp suất làm việc

10 bar(e) – 30 bar(e)
Công suất động cơ đã lắp

1,5 kW – 15 kW
Dung lượng FAD

7,6 m³/h – 133,8 m³/h