MÁY NÉN CÔNG NGHIỆP PÍT-TÔNG NHÔM KHÔNG DẦU LF

Dung lượng FAD l/s

0 l/s – 0 l/s
Dung lượng FAD

0,19 m³/h – 0,93 m³/h
Áp suất làm việc

10 bar(e) – 0 bar(e)
Công suất động cơ đã lắp

1,5 kW – 7,5 kW
Liên hệ:

Email: maynenkhi@hanmyviet.com – Hotline: 0901 83 82 84

Xem thêm thông tin tại www.maykhinen.vn