Domino Hanyoung HYBT – 100

    Domino đơn (tép)

    Dòng tải 100A

    Số pha : 1 pha

    Mã: HYBT - 100 Danh mục: