Điều khiển nhiệt độ Autonics T4WM

    2,301,000

    Hiển thị 5 kênh đầu dò, K(CA) hoặc Pt100