CB tép (MCB) BKN1P-32A, 6KA

74,000

CB tép (MCB)

Số cực : 1 cực

Dòng tải 32A

Dòng cắt 6KA

Mã: BKN1P-32A Danh mục: ,