Cầu dao điện ACB LS METASOL 3 Pha (loại cố định) AS-20E3-20H AG6

67,100,000

Cầu dao điện ACB LS METASOL 3 Pha (loại cố định) AS-20E3-20H AG6

Danh mục: ,