Cầu dao điện ACB LS METASOL 3 Pha (loại cố định) AN-06D3-06H AG6

44,000,000

Cầu dao điện ACB LS METASOL 3 Pha (loại cố định) AN-06D3-06H AG6

Danh mục: ,