Bộ điều khiển nhiệt độ Conotec FOX-301A

    – 4 rờ-le điều khiển (2 nhiệt độ, 2 độ ẩm)

    – Dãy nhiệt độ -50~99.9 độ

    – Dãy độ ẩm 0~100%

    – Hỗ trợ nhiều hàm cài đặt

    – Đã bao gồm cảm biến