Bộ điều khiển nhiệt độ Conotec FOX-300A-1

  1,661,000

  – 2 rờ-le điều khiển (1 nhiệt độ, 1 độ ẩm)

  – Dãy nhiệt độ -50~99.9 độ

  – Dãy độ ẩm 0~100%

  – Hỗ trợ nhiều hàm cài đặt

  – Đã bao gồm cảm biến