Bộ điều khiển nhiệt độ Conotec FOX-2C1

  1,067,000

  1 rờ-le điều khiển

  – Dãy nhiệt độ -50~400 độ

  – Hỗ trợ nhiều hàm cài đặt

  – Sử dụng cảm biến nhiệt K

  – Chưa bao gồm cảm biến