Bộ điều khiển nhiệt độ Conotec FOX-2002

    759,000

    – 2 rờ-le điều khiển

    – Dãy nhiệt độ : -50~99.9 độ

    – Hỗ trợ nhiều hàm cài đặt

    – Đã bao gồm cảm biến